ETLab
Area of Interest
Gridded Area of Interest
ETLab
Heat Map

Eye trackingová laboratoř Ústavu marketingu a obchodu PEF Mendelovy univerzity vznikla za účelem realizace výzkumů za využití eye trackingových technologií. Zabýváme se tedy sledováním pohybu očí a vlivu obrazových stimulů na jedince.

Co nabízíme

Naše expertní skupina disponuje zařízením SMI RED 250, kterou dodal jeden z největších světových producentů eye trackingových technologií. Jedná se o německou společnost SensoMotoric Instruments. Toto zařízení pracuje na frekvenci 250 Hz, což je v současné době druhá nejvyšší snímací frekvence dostupná na světovém trhu. Tato frekvence umožňuje snímat až 250 snímků pohybu oka za sekundu a umožňuje tak velmi přesné měření jak statického tak dynamického obrazu. Velmi vysoká přesnost snímání pohybu oka kompenzuje nemobilnost tohoto zařízení. Mobilní eye trackingová zařízení umožňují sice pohyb v terénu a jsou umístěny na hlavě sledované osoby, ovšem nelze je využít pro sledování detailů. V tomto ohledu je statické zařízení při sledování pohybu očí mnohem přesnější.

Prostřednictví tohoto eye trackingového zařízení je možné realizovat celou řadu výzkumů a experimentů, které Vám mohou pomoci analyzovat, vytvořit nebo zlepšit optimální řešení Vašich podnikových řešení. Typickými příklady je testování webových stránek společnosti nebo analýza kvality různých marketingových nástrojů, které společnost využívá nebo je využít plánuje. Tradičně se jedná o testování reklamních video spotů, printových nástrojů (plakátů, billboardů atd.). Velmi vhodné je testování konkrétních návrhů nových obalů, etiket či samotných značek. Ovšem možnosti zařízení jsou rozmanité a je možné jej využít pro jakýkoliv účel, u něhož je zapotřebí znát pozornost diváka, pozorovatele či čtenáře a sledovat pohyby jeho očí.

Naše testy prostřednictvím eye trackihového zařízení jsou samozřejmě doplněny také o získávání informací o respondentovi a především dotazováním na jeho názory na zkoumanou problematiku a typické chování vztahující se ke zkoumanému předmětu.

Jak Vám může naše řešení pomoci

Naše řešení může organizacím pomoci ve zlepšení jejich marketingových a jiných nástrojů. Z příkladů lze uvést:

 • Zkvalitnění přehlednosti webových stránek a jejich optimalizace vyplývající z chování zákazníků.
 • Zlepšení kvality katalogů např. cestovních kanceláří či zasilatelských obchodů.
 • Kontrola a optimalizace vizuálních marketingových nástrojů např. nabídkových letáků, billboardů, posterů a dalších.
 • Naše řešení pomůže optimalizovat rozmístění zboží v obchodě i v samotném regále. Pro toto řešení používáme metodiku převzatou z USA, kde se používá již více než 30 let.
 • Můžeme optimalizovat rozložení stránek novin, časopisů či knih. Je možné tak kontrolovat například i přehlednost učebnic pro děti i dospělé.
 • Zařízení umožňuje také kontrolovat reklamní videospoty, ale i jakékoliv video. Poskytneme přesný přehled o tom, které motivy upoutaly pozornost diváka a které naopak nijak nepůsobí.
 • Existuje celá řada dalších možností, které můžeme nabídnout přesně podle potřeb zadavatele.

Dosavadní zkušenosti

 • Analýza kvality website
 • Analýza layoutu časopisů
 • Analýza prodejních regálů (POP)
 • Analýza etiket a obalů různých komodit

Co od nás může získat

Základním výstupem našich průzkumů jsou samozřejmě data, která jsou výstupem řídícího softwaru k našemu zařízení SMI RED 250. Pokud disponujete vlastním softwarem pro analýzu dat, můžete tak získat nejlevnější řešení.

Vzhledem k tomu, že disponujeme profesionálním softwarem pro analýzu dat BeGaze, standardně nabízíme komplexní analýzu získaných dat. Kromě běžných výstupů, jako jsou heat mapy, dráhy pohybu, area of interest (AOI), poskytujeme pokročilou statistickou analýzu získaných dat.

Nejvíce komplexním balíčkem poskytované služby je doplnění uvedených výstupů o hloubkové či skupinové rozhovory s respondenty, které poskytnou velmi podrobný přehled o spotřebitelském chování těchto respondentů. Společnost získá tímto balíčkem služeb velmi komplexní pohled na spotřební chování svých zákazníků.

Obsazenost laboratoře

Uvedená data jsou orientační. V případě zájmu o využití laboratoře nás kontaktujte.

 

Copyright (c) Eyetrackingová laboratoř 2014. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com